طراحی لوگو حمایت کننده

سلامتی شما برای ما مهم است.
مراقبت از خود و دیگران در برابر چیزهایی که بصورت بالقوه خطر آفرین هستند. حمایت و یاری رساندن به همدیگر برای پذیرش و کنار آمدن با مشکلات و محافظت از ناملایمات اجتماعی و محیطی.

طراحی لوگو حمایت کننده با دلسوزی و سخاوتمندی تلاش می کند نشان دهنده همیاری و کمک باشد. مراقبت از دیگران، همدلی و نوع دوستی از ارزشمند ترین اصول اخلاقی است.


پیام شاخص در طراحی لوگو حمایت کننده :
همه مستحق مراقبت هستند و همه ما باید تلاش کنیم تا یاری رسان همدیگر باشیم .

به منظور سهولت در دسترسی به اطلاعات بخش ها کلمات کلیدی به تفکیک هر قسمت جداگانه در دسترسی می باشند:
هویت سازمانی، حمایت از کودکان و سالمندان، حمایت از محیط زیست.

Scroll to top