طراحی لوگو لذت بخش

لوگو لذت بخش تداعی کننده ی این مفهوم است که سعی کنید لحظه را با لذت کامل احساس کنید، پرهیز از کارهای خسته کننده و تکراری و ایجاد فضایی لذت بخش پر از شادی، شور و البته کمی بی خیالی. چون زندگی کوتاه است و فرصتی برای ناراحتی و غم در آن وجود ندارد .

در طراحی لوگوی لذت بخش، دنیا علیرغم سختی ها و مشکلاتش، جایی برای سرگرمی، شادی و شوخی است. بازی کردن، خندیدن و شاد کردن دیگران که آن خود باعث شادی ما نیز می شود.

لوگوی لذت بخش : M&M  نمونه مشهور از این نوع نشانه های تجاری است .

رنگ زرد مترادف شادی است. در طراحی لوگوی  M&M رنگهای زرد با کمی شیطنت بچه گانه در کنار هم قرار گرفته اند که تداعی کننده خوشحالی و نشاط هستند.

لوگوی لذت بخش  در لحظه زندگی می کند و فقط از زندگی لذت می برد. فرار از زندگی کسالت بار، تکراری و بدون هیجان.

لوگو لذت بخش تمایل دارد این تصور را در ذهن مخاطب ایجاد کند که همیشه با تمرین خلاقیت می شود شادتر و راحت تر زندگی کرد. بیدار کردن کودک درون و مهربان بودن با خود، بازی کردن، بی خیال آینده بودن و در نهایت در لحظه زندگی کردن که امروز تکرار شدنی نیست. لوگوی لذت بخش یعنی پرهیز از خشم و کینه، فرار از قوانین دست و پا گیر. البته در طراحی این لوگو، به هیچ وجه بی بند و باری و بی نظمی ترویج نمی شود. همانطور که هست زندگی کن، بپذیر و حرکت کن.

مفهوم زندگی را زیاد جدی نگیرید. می توانیم کمی بازیگوش باشیم. طراحی لوگو لذت بخش به دنبال حل مسئله نیست. هدف اصلی آن در سفر، خود سفر است. نتیجه به ندرت برای لوگوی لذت بخش اهمیت دارد. طراحی لوگو لذت بخش این امکان را ایجاد می کند که فراتر از چارچوب قوانین و مقرارات فکر کنیم، و این منجر به ایده های نوآورانه می شود. مارک های لذت بخش  وعده سرگرمی می دهند. مشتریان لوگو لذت بخش،  تبلیغات معمولی را بسیار خسته کننده می دانند، آنها عاشق هر چیز غیر عادی یا عجیب و مهیج هستند. بازاریابی مارک های لذت بخش و سرگرم کننده، ممکن است غیر متعارف یا حتی احمقانه باشد. در طراحی اغلب از رنگهای روشن استفاده می شود که نشان دهنده شور و انرژی است.

 

Scroll to top