طراحی لوگو قدرت

لوگو قدرت بیش از هر چیز تمایل دارد همه چیز را تحت کنترل داشته باشد، و همیشه یک شخصیت غالب باشد.  آنها در ارتباطات و اعمال خود بدنبال تلقین حس برتری و ارعاب هستند. هدف آنها رسیدن به سعادت و موفقیت است . همچنین موفقیت رسیدن به سعادت برای کسانی است که به حکومت آنها وفادار هستند. آنها با اعتماد به نفس، مسئولیت پذیر و کنترل کننده هستند و انتظار دارند دیگران نیز همینطور باشند. لوگو قدرت خود را در صدر همه چیز می بیند و از این موضع خود بصورت تهاجمی دفاع می کنند.

استراتژی لوگو قدرت احساس قدرت، كنترل، برتری و احترام. لوگو قدرت همواره می خواهد تا حس برتری و منحصر به فرد بودن  (V.I.P ) را داشته باشد. رسیدن به جایگاه قدرت کفایت نمی کند بایستی این اطمینان حاصل شود که جایگاه قدرت و برتر بودن همواره در اختیار آنها خواهد بود، و دیگران نیز با احترام و توجه به آنها نگاه می کنند. برندهای قدرت باید مورد تایید همه قرار بگیرند و در صدر نردبان موفقیت باشند.آنها با ایجاد نظم از هرج و مرج جلوگیری می کنند و از قدرت برای ایجاد نتایج مثبت استفاده می کنند، اما نباید در تسلط بر دیگران و یا تبدیل شدن به یک قدرت بیش از حد کنترل گر، زیاده روی داشته باشند.

ویژگی ها و ارزش های کلیدی لوگو قدرت :

 هدف: ایجاد جامعه ای مرفه و موفق

استراتژی: اعمال قدرت

ویژگی های اصلی: مدیر، سازمان دهنده، تولیدکننده، دارای اعتماد به نفس، مسئول، رئیس، رهبر، حاکم .

بزرگترین ترس: آشوب و سرنگونی

دسته بندی لوگو قدرت شامل:

لوگو صنایع اتومبیل سازی

لوگو تجهیزات لوکس

لوگو صنایع تولیدکننده بزرگ

لوگو هتل های بزرگ و لوکس

لوگو صنایع پوشاک برند  

Scroll to top