طراحی گرافیک

طراحی گرافیک از زمانی که انسان تصمیم به ارائه یک پیام تصویری گرفت.  از مواد و متریالی که برای هم نوعان او مفاهیم مشخص و تا حدودی ثابت داشت استفاده کرد .هنر طراحی گرافیک آغاز شد. نگاره هایی در غار شووه Chauvet در جنوب فرانسه که در سی هزار سال پیش از میلاد مسیح طراحی شده‌اند. نگاره‌های غار لاسکو Lascaux، چهارده هزار سال پیش از میلاد مسیح، نگاره‌های شکارچیان در غار بیمبتکا Bhimbetka در هندوستان.

طراحی گرافیک فرآیند ارتباط بصری و حل مسئله از طریق استفاده از تایپوگرافی ، عکاسی و تصویر سازی است. پیام تصویری  یک زیر مجموعه از طراحی بصری و طراحی ارتباطات محسوب می شود . اما گاهی اوقات اصطلاح “طراحی گرافیک” به صورت مترادف استفاده می شود. میتوان طراحی لوگو ، طراحی پوستر ، صفحه آرایی  را از زیرمجموعه طراحی گرافیک دانست. 

کادر گرافیک: چهارچوبی که عناصر را در آن چیدمان می شوند.

طراحی لوگو: معرفی هویت بصری و سازمانی

طراحی پوستر: یا اعلان نمایش دهنده  ویژگی ها و امکانات خاص

صفحه آرایی : چیدمان بهینه عناصر در فضا

هنر گرافیک هنری عامه پسند و مردمیست  اما  هنر نقاشی  ویژگی های خاص خود را دارد. هنر نقاشی صرفا از رنگ و فرم استفاده میشود، اما گرافیک علاوه بر این موارد از فونت فیس هم بهره می جوید .

Scroll to top