طراحی لوگو حمایت کننده

سلامتی شما برای ما مهم است.
مراقبت از خود و دیگران در برابر چیزهایی که بصورت بالقوه خطر آفرین هستند . حمایت و یاری رساندن به هم دیگر برای پذیرش و کنار آمدن با مشکلات و محافظت از ناملایمات اجتماعی و محیطی . سعی می کنیم با دلسوزی و سخاوتمندی همیار هم باشیم . مراقبت از دیگران ، ثبات و همدلی ، نوع دوستی از ارزشمند ترین اصول اخلاقی است .
پیام شاخص در طراحی لوگو :
همه مستحق مراقبت هستند و همه ما باید تلاش کنیم تا یاری رسان همدیگر باشیم .

به منظور سهولت در دسترسی به اطلاعات بخش ها کلمات کلیدی به تفکیک هر قسمت جداگانه نیز در دسترسی می باشد .
هویت سازمانی، حمایت از کودکان و سالمندان، حمایت از محیط زیست

Scroll to top