طراحی لوگو قهرمان

طراحی لوگو جنگجو، قهرمان یا ابرقهرمان

شخصیت قهرمان

جنگجو ، قهرمان یا ابرقهرمان

مفهوم و انگیزه اصلی قهرمان بودن اثبات ارزش آن از طریق شجاعت و اراده است.

قهرمانان به منظور دستیابی به مهارتهایی که مورد نیازشان است سخت تلاش می کنند و به این افتخار می ورزند که میزان کارشان آنها را از بقیه جدا می کند.

آنها همیشه در تلاشند تا چالش های پیش رو را حل کرده و شکست های پی در پی را متحمل شوند تا روزی که به ابرقهرمان تبدیل شوند .

مفهوم قهرمان دراین جمله نهفته است که : می خواهد توانایی هایش را به خود ثابت کند و ارزش های اخلاقی را نجات دهد و همچنین این توانایی ها را به همه نیز نشان دهد .

خود را با تسلط ثابت کنید.

قهرمان همیشه شجاع است و خود را با اقدامات سخت متفاوت محک میزند .
از ضعف و آسیب پذیری می ترسد اما در عین حال می تواند شجاع و شایسته باشد. گرچه گاهی متکبر است و شخصیتهای ضد قهرمانی ایجاد می کند ، اما برای انرژی ، نظم و انضباط ، تمرکز و جاه طلبی ارزش قائل است.

فدرال اکسپرس – نمونه معروف از این طراحی لوگو با تیپ قهرمان است .

وقتی فدرال اکسپرس را به یاد می آورم ، به یاد یک ون یا یک هواپیما می افتیم . همان داستانی که در اینستاگرام آنها نیز بیان شده . ون فدرال اکسپرس همیشه آماده است تا بسته را برای شما فراهم کند. ما به شما کمک میکنیم مثل یک قهرمان . FedEx

استراتژی اتصال Hero

با طراحی لوگو قهرمان این الهام تداعی میشود که حس موفقیت شاجاعانه با سخت کوشی و ارده قوی برای ایجاد هرکاری تا دنیا را جای بهتری برای زندگی کردن درست کنیم .

طراحی لوگو قهرمان ، حس شهروندان برجسته و معصوم که کمی حس برتری دارند و در برابر آنچه که درست است ایستادگی می کنند.

طراحی لوگو قهرمان می خواهد به جاه طلبی های خود بپردازد که بتوانند آن جاه طلبی ها را تصدیق کند . که در لوگو ها و برندهای ورزشی این حس را تلقین نماید .

برند شاخص نایک نمونه خوبی از لوگوی قهرمان است .

در طراحی لوگو قهرمان ، برند خود را با کیفیت و برتر از رقبای خود تبلیغ می کند. در نتیجه ، بازاریابی یک برند قهرمان اغلب از تصاویر قدرتمند و رنگ های قوی برای برقراری ارتباط با این استفاده می شود.

کلمات کلیدی :
جنگجو ، رقابتی ، پرخاشگر ، برنده ، اصولگرا ، ایده آل گرا ، چالش ، جسور و با افتخار

Scroll to top