طراحی لوگوی همگانی

آنچه که همه قصد انجام آن را دارند ارتباط با دیگران است . انسان ها اجتماعی اند تعلق آنها و قرار گرفتن در جامعه همگانی و زندگی بصورت اجتماعی . گاهی اوقات ایستادگی در برابر ناملایمات ترس از رد شدن و نادیده شدن در اجتماع وجود دارد . اعتقاد با اینکه همه انسان ها از یک وجود و مبدا خلق شده اند و همه با هم برابرند .
پیام شاخص در طراحی لوگو :
وقتی با صداقت و دوستانه با یکدیگر رفتار می کنیم می توانیم با آسایش در کنار هم زندگی کنیم .
لوگوهایی مانند برند Levi’s بارزترین مثال از تداوم روزمرگی ها و تکرار کارهای روزانه است . هر روز راه رفتن در خیابان ، رانندگی کردن رفتن به سرکار ، رفتن به خانه دوستان و مهمانی ها و هر روز با برند Levi’s
استفاده از کلیشه ها در طراحی لوگو های همگانی و یا برند هایی که هر روز همگان آتها را می بینیم . شاید پوستر فیلم معرف کامل لوگو های Everyman باشد .

بمنظور سهولت در دسترسی به اطلاعات بخش ها کلمات کلیدی به تفکیک هر قسمت جداگانه نیز در دسترسی می باشد .
طراحی لوگو ، طراحی خلاقانه لوگو ، نشان تجاری همگانی ، آرم روزانه ، تبلیغات خلاقانه ، …

Scroll to top