طراحی پوستر_دیگو بکاز

دیگو بکاز   دیگو بکاز استاد خلاق پوسترهای نسل جدید که مورد توجه بسیاری از هنرمندان به عنوان یکی از طراحان اصلی انقلاب این نسل جدید از پوسترها شناخته می شود. سبک او جذاب است زیرا بین دنیای هنرهای سنتی و طراحی مدرن درحال نوسان است. دیگو از تصاویر بکر و گاه عجیب و غریب […]

طراحی پوستر_دانیل وارنر

نام :  دانیل وارنر ملقب : دانیل وارنر نوآور افتخارات : طراح پوستر های تصویری منتخب در بسیاری از مسابقات بین المللی حرفه :  مدیر طراحی گروه وارنر و استاد دانشگاه KSU، جایی که تحقیقات خلاقانه وی شامل پروژه های مبتنی بر نظر مشتری و تحقیقات در رابطه با طراحی پوسترهای تجاری، فرهنگی و اجتماعی […]

Scroll to top